Κλασσική μόνωση ταράτσας

Φράγμα υδρατμών – θερμομονωτικό – ρήσεις – στεγάνωση.

Στην κλασσική περίπτωση μόνωσης, αφού καθαρίσουμε καλά την ταράτσα τοποθετούμε το φράγμα υδρατμών περνώντας πίσσα νερού ώστε να εμποδίζουμε τους υδρατμούς που δημιουργούνται να εισέλθουν μέσα στη μόνωση.

Στο επόμενο στάδιο τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό που μπορεί να είναι εξηλασμένη πολυστερίνη (τύπου DOW, FIBRAN, ΤΙΚΤΑΣ 5cm ελάχιστο πάχος). Η διογκωμένη πολυστερίνη 5ps 100 και πάνω.

Πάνω από το θερμομονωτικό υλικό γίνεται η διάστρωση τσιμεντοκράματος αποτελούμενο πχ αρφομπετό, περλομπετό, τσιμεντοκονία τα οποία σκεπάζουν το θερμομονωτικό υλικό και δίνουν ρύσεις στο υπόστρωμα ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή ροή των όμβριων υδάτων.

Αφού στεγνώσει μερικές μέρες το υλικό ρύσεων (για να μην εγκλωβίσουμε υγρασία στη μόνωση) περνάμε όλη την επιφάνεια της ταράτσας με ασφαλτόκολα για να δημιουργήσουμε την στεγανολεκάνη με σφαλτικές μεμβράνες.

Οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να έχουν ελάχιστο βάρος 4,5 εώς 5 kg/m2. Πολυεστερικό οπλισμό να είναι τουλάχιστον ΑΡΡ. Η κόλλησή τους γίνεται σε όλη την επιφάνια με την χρήση φλόγιστρου.

Επικαλύπτεται η μία με την άλλη 10 εκατοστά σηκώνεται περιμετρικά τουλάχιστον 10 εκατοστά. Όπου χρειάζεται τοποθετείται ασφαλτική μαστίχη (Ηλιακοί θερμοσίφωνες, κεραίες κτλπ.)