Ανεστραμένη μόνωση δώματος

Μετά τον καλό καθαρισμό της επιφάνειας δημιουργούμε ρύσεις με αφρομπετό – περλομπετό – τσιμεντοκονία. Αφού στεγνώσει σε μερικές μέρες τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό που θα είναι μόνο εξηλασμένη πολυστερόλη (POW – FIBRAN – ΤΙΚΤΑΣ) με ελάχιστο πάχος 5εκ. Καθ’ επιλογή του πελάτη αλλά και τη χρήση του δώματος τοποθετούμε αποστραγγιστικό γεωύφασμα. Η πάνω από την στεγάνωση (ασφλτόπανα) τοποθετούμε θερμομονωτικό πλακάκι λευκού χρώματος που στην κάτω του πλευρά υπάρχει εξηλασμένη πολυστερίνη.

Τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό που θα είναι ΜΟΝΟ εξηλασμένη πολυστερίνη (POW-FIBRAN-ΤΙΚΤΑΣ), με ελάχιστο πάχος 5 εκ.

Καθ’επιλογή του πελάτη αλλά και τη χρήση του δώματος, τοποθετούμε αποστραγγιστικό γεωύφασμα και κροκκαλα λευκού χρώματος, διαμέτρου 3-5 εκ. Ή πάνω από τη στεγάνωση (ασφαλτόπανα) τοποθετούμε θερμομονωτικό πλακάκι λευκού χρώματος που στην κάτω του πλευρά υπάρχει εξηλασμένη πολυστερίνη.