Πλακοστρώσεις

Προστασία μόνωσης με ταρατσόπλακες

Οι ταρατσόπλακες είναι ελαφριές πλάκες από λευκό η γκρι μπετόν. Τοποθετούνται με περιμετρικό αρμό ενός εκατοστού σε όλες τις πλάκες και κεντρικοί αρμοί συστολής – διαστολής που το γέμισμά τους γίνετε με ακρυλικό στόκο. Περιμετρικά γίνονται λούκια για την ασφάλεια του ασφαλτόπανου και τη σωστή ροή του νερού από τα στηθαία.

Θεωρείτε η πιο σωστή μόνωση γιατί η στεγάνωση είναι στο επάνο μέρος και τα υλικά είναι όλα στεγνά από την βροχή.