Στεγάνωση τοιχείων

Οι τοίχοι των υπογείων κατασκευάζονται συνήθως από οπλισμένο σκυρόδεμα. Λόγω κακοτεχνιών πολλές φορές εμφανίζονται ρωγμές στον τοίχο, με αποτέλεσμα να περνούν νερά και διάφορες υγρασίες εσωτερικά του τοίχου. Εκτός αυτού τα υπόγεια και τα τοιχεία της οικοδομης έρχονται σε επαφή με τα νερά της βροχής και του υδροφόρου ορίζοντα. Ανάλογα με την πίεση του νερού περνά μια μικρή ή μεγάλη ποσοτητα νερού δια μεσου των τριχοειδών αγγείων στο εσωτερικό του υπογείου δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό και στον οπλισμό του τοιχείου.

Η στεγάνωση του τοιχείου εξωτερικά γίνεται με δύο τροπους:

 1. Η στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο.Είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος με την στεγανοποίηση δώματος με ασφαλτόπανο.
 2. Η τοποθέτηση διαφόρων τσιμεντοειδών κονιαμάτων.

Ο τρόπος στεγάνωσης είναι κατά σειρά:

 1. Αφαιρούμε όλα τα σαθρά του μπετόν.
 2. Αν υπάρχουν σίδερα κόβονται σε βάθος 2cm.
 3. Αφαιρούνται όλα τα τρυπόξυλα.
 4. Επισκευάζονται οι φωλιές του μπετόν ,τα τρυπόξυλα και τα κομμένα σίδερα.
 5. Καθαρίζουμε και πλένουμε την επιφάνεια πριν εφαρμόσουμε τα υλικά.
 6. Σε σημεία με μεγάλη διαρροή νερού σφραγίζονται με τσιμέντο υπερταχείας πήξεως.
 7. Ακολουθούν 2 με3 στρώσεις τσιμεντοϊδές στεγανωτικό κονίαμα.
 8. Αν ο εσωτερικός χώρος κατοικείται επικολλάται θερμομονωτικό υλικό πολυστερίνη ή εξιλασμένη πολυστερόλη.
 9. Πάνω από την στεγάνωση τοποθετειται στεγανωτική αποστραγγιστική μεμβράνη.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η εσωτερική στεγάνωση.