Στεγάνωση από Ανωδική Υγρασία

Περιμετρική αποστράγγιση κτιρίων

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λόγω κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή η ανάγκη προστασίας των κτιρίων από τα νερά της βροχής ή την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα.Η υγρασία αυτή παρουσιάζεται στους υπόγειους τοίχους ή στο κάτω μέρος του του τοίχου κοντά στο δάπεδο των ισογείων διαμερισμάτων(ανοδική υγρασία). Για να σχεδιάσουμε το δίκτυο αποστράγγισης πρέπει να δούμε τη μορφολογία του εδάφους,αν είναι επικλινές,αν το νερο περνά το έδαφος δύσκολα ή εύκολα. Επιπλέον η κλίση της αποστράγγισης πρέπει να έχει υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 40cm.

Εργασιες: Κατασκευή περιμετρικής τάφρου δια μέτρου ανάλογου με τις ανάγκες της οικοδομής. Διάτρητος πλαστικός σωλήνας αποστράγγισης(διαμέτρου ανάλογου με τις ανάγκες της οικοδομής) τυλιγμένος με γεωύφασμα. Επένδυση της αποστραγγιστικής τάφρου με γεωύφασμα. Πάνω απο τον αποστραγγιστικό σωλήνα κροκάρα. Το τελευταίο 1cm χώμα. Πηγάδι συλλογής υδάτων. Μοτέρ συλλογής υδάτων.